Friday, August 31, 2012

Contoh Soalan Peperiksaan Pegawai Pembangunan Masyarakat S41

Ini adalah contoh-contoh soalan yang dikeluarkan oleh pihak SPA untuk rujukan kepada yang akan menghadirikan peperiksaan Pegawai Pembangunan Masyarakat Gred S41 September 2012.


Seksyen A – Pengetahuan Am

CONTOH SOALAN :

1. Dasar Sosial Negara mempunyai objektif utama seperti berikut kecuali

A menjana sinergi multisektor.
B berdaya tahan dan mengekalkan sistem demokratik.
C membangun dan memperkasakan insan sepanjang hayat.
D memperkukuh dan membangunkan sistem sokongan dan perkhidmatan Sosial.
Jawapan : B

2. Klinik Nur Sejahtera LPPKN adalah sebuah klinik yang berkonsepkan kesejahteraan yang merupakan satu inisiatif pihak LPPKN.
Perkhidmatan yang disediakan oleh Klinik Nur Sejahtera LPPKN ialah
I pengurusan menopaus.
II saringan kanser reproduktif.
III ujian makmal yang komprehensif.
IV perkhidmatan perancang keluarga.
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D I, II, III dan IV
Jawapan : D


Seksyen B – Daya Menyelesaikan Masalah

CONTOH SOALAN :

1. 30, 32, 36 , X , 60, 92

Apakah X?
A 38
B 40
C 44
D 48
Jawapan : C


2.

Rajah di atas menunjukkan satu nombor perpuluhan. Berapakah hasil tambah digit 3 dan 7 dalam nombor di atas?
A 300.7
B 30.7
C 3.07
D 3.7
Jawapan : C 


Seksyen C – Esei Bahasa Melayu

CONTOH SOALAN :

1. Gagasan 1Malaysia : Harapan baru rakyat Malaysia.
Bincangkan.
2. Anda sebagai seorang Pegawai Pembangunan Masyarakat. Jelaskan peranan anda dalam membentuk kepimpinan kampung yang unggul.

Seksyen D – Esei Bahasa Inggeris

CONTOH SOALAN :

1. Children learn best by observing the behavior of adults and copying it. Discuss.
2. What dangers are there for a society which depends on computer screens rather than face-to-face contact for its main means of communication?


Bagi sesiapa yang layak untuk panggilan temuduga jawatan Pegawai Pembangunan Masyarakat S41 September 2012 ini, Kami amat sarankan anda mendapatkan panduan menjawab soalan SPA dari Team Tips PTD ini. Panduan ini amat bagus sekali, ia mengajar anda bagaimana menjawab soalan dan contoh2 soalan. Untuk maklumat lanjut berkenaan panduan ini, Sila Klik Sini atau banner di bawah:
Format Soalan Exam Pegawai Pembangunan Masyarakat Gred S41

Ini adalah format soalan peperiksaan Pegawai Pembangunan Masyarakat Gred S41 yang dikeluarkan oleh pihak SPA.

PANDUAN UMUM KEPADA CALON

Peperiksaan ini mengandungi satu (a) bahagian iaitu Kecenderungan iaitu:

BAHAGIAN I - KECENDERUNGAN

Seksyen A - Pengetahuan Am
Seksyen B - Daya Menyelesaikan Masalah
Seksyen C - Esei Bahasa Melayu
Seksyen D - Esei Bahasa Inggeris

Seksyen A – Pengetahuan Am

Dalam seksyen ini, calon dikehendaki mengetahui secara umum berkaitan bidang kerja sosial, integrasi nasional, keharmonian dan perpaduan negara, teknologi maklumat dan komunikasi, dasar-dasar awam dan pentadbiran negara serta lain-lain perkembangan semasa didalam dan luar negara.

Masa : 40 minit
Bilangan Soalan : 50 soalan
Markah : 30

Pegawai Pembangunan Masyarakat Gred S41

Pegawai Pembangunan Masyarakat S41 diketegotikan di dalam kumpulan Pengurusan dan Profesional. Ditugaskan di Pelbagai Kementerian atau Jabatan. Jadual gaji bagi Pegawai Pembangunan Masyarakat Gred S41 adalah seperti di bawah:Syarat lantikan bagi jawatan ini adalah seperti berikut:
  • Ijazah Sarjana Muda yang diiktiraf oleh kerajaan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya;
    [ Gaji Permulaan P1 : RM1,908.45 ] atau  
  • Ijazah Sarjana Muda Kepujian yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya;
    [ Gaji Permulaan P1 : RM2,112.86 ] dan 
  • lulus Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat SPM atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.  

Syarat lantikan kenaikan pangkat pada jawatan ini adalah seperti berikut:

Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Penolong Pegawai Pembangunan Masyarakat adalah layak dipertimbang oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk KPSL ke jawatan Pegawai Pembangunan Masyarakat Gred S41 tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan: 
  • mempunyai kelayakan di atas; atau
  • lulus Peperiksaan Khas; dan
  • berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan.

Deskripsi tugas bagi jawatan ini pula adalah seperti berikut:

Melaksanakan dasar, urusan pentadbiran di peringkat Jabatan dan naziran pelaksanaan program-program latihan yang telah dirancang oleh Kementerian. 

Bagi sesiapa yang layak untuk panggilan temuduga jawatan Pegawai Pembangunan Masyarakat S41 September 2012 ini, Kami amat sarankan anda mendapatkan panduan menjawab soalan SPA dari Team Tips PTD ini. Panduan ini amat bagus sekali, ia mengajar anda bagaimana menjawab soalan dan contoh2 soalan. Untuk maklumat lanjut berkenaan panduan ini, Sila Klik Sini atau banner di bawah:


     

  

Sumber : spa.gov.my